1.339 προσλήψεις εποχικών σε Δήμους-Λίστα

0
131

Tη σύναψη 1339 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη στελέχωση υπηρεσιών τους ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Η μισθοδοσία των 1339 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Η κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ σε προσωπικό, ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή Αριθμός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 146 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 556 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 23 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 355 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 200 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 71 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 96

loading...