Προσλήψεις τριών ατόμων στην ΚΕΔΗΘ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης – ΚΕΔΗΘ στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του εγκεκριμένου έργου με τίτλο « Be Active – Shape Europe του προγράμματος Europe for Citizens 2014-2020», προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση μίσθωσης έργου με τρία φυσικά πρόσωπα, με χρονική διάρκεια διαφορετική για κάθε θέση αλλά ως μέγιστη ανάθεση ορίζεται η ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου του έργου στις 30/09/2020.

loading...