Connect with us

Εργασία

ΟΑΕΔ: Ειδικό βοήθημα έως 720 ευρώ – Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις

Επίδομα Τέκνων

Ειδικό βοήθημα, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ).

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τον ΟΑΕΔτο επίδομα αυτό ισούται με 15 ημερομίσθια και ανέρχεται σε 240 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Το ποσό μπορεί να δοθεί έως και τρεις φορές τον χρόνο, δηλαδή ο άνεργος να πάρει συνολικά 720 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

  • Να πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
  • Να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ)
  • Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος. Για το έτος 2018 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.445,34 €
Μην το χάσεις:  ΕΡΓΑΣΙΑ: 37 πτυχιούχοι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η διαδικασία Υποβολής Αίτησης – Παραλαβή Απόφασης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

  • αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας.
  • ηλεκτρονικά, μέσω του e-services.
  • μέσω των ΚΕΠ
  • Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημα.
Μην το χάσεις:  Πρόσληψη 100 ανέργων στις δομές αστέγων και τα κέντρα κοινότητας Δυτικής Ελλάδος

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3) Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Η διάρκεια και το ποσό Επιδότησης

Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.
Επίσης ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει τεθεί, σε όλο το καθοριζόμενο σ’ αυτές χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

loading...
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Εργασία

ΟΑΕΔ: Πώς θα πάρετε το επίδομα των 2.800 ευρώ – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Οικονομική ανάσα για χιλιάδες εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού.

Μέχρι τις 23 Αυγούστου θα έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων οι δικαιούχοι για τα προγράμματα κατάρτισης για 5.000 ανέργους του ΟΑΕΔ.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης που ανέρχεται σε 2.000 ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε 800 ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

Ειδικότερα:

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στις ειδικότητες: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων Δικαίωμα υποβολής συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν μόνο οι άνεργοι που έχουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης

Μην το χάσεις:  Εργασία Άμεσα στον ΟΠΑΠ! Δείτε Λεπτομέρειες

Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1974 μέχρι και 30/9/1994 Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής) .

Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα την τελευταία 2ετία πριν από την υποβολή της αίτησης στην παρούσα πρόσκληση.

Μην το χάσεις:  Προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Πέλλας

Τι περιλαμβάνουν οι Δράσεις

Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών Συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων σε 2 φάσεις (μετά τη λήξη του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης)

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης σύμφωνα με το ISO/IEC 17024 Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

newsbomb.gr

loading...
Continue Reading

Εργασία

Ελλάδα 2019: Δουλεύουν 10ωρο και πληρώνονται για… 2ωρο – Αποκαλυπτικά στοιχεία

Ανθεί η υποδηλωμένη εργασία στην Κρήτη σύμφωνα με τα στοιχεία των επιτόπιων ελέγχων.

Η υποδηλωμένη εργασία βρίσκεται σε άνθηση, ενώ θύματα της κατάστασης αυτής είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι ημεδαποί. Το πρόβλημα της υποδηλωμένης εργασίας είναι ιδιαιτέρως έντονο, καθώς έχει προεκτάσεις που δεν αφορούν τη σχέση του εργαζόμενου-εργοδότη, αλλά γενικότερα την πολιτική των ασφαλιστικών ταμείων.

«Είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αλλά αφορά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αφορά όμως και τους ίδιους τους εργοδότες, η πλειοψηφία των οποίων μπορεί να είναι συνεπής, αλλά δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού όταν κάποιος συνάδελφός τους “ασελγεί” σε βάρος των εργαζομένων που δεν τους ασφαλίζει», αναφέρει στον τηλεοπτικό φακό της “ΚΡΗΤΗ ΤV” ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοργιάς.

Όπως φάνηκε, σε ποσοστό που αγγίζει το “αστρονομικό” 80% επί του συνόλου των παρανομιών που καταγράφηκαν, οι εργαζόμενοι δηλώνονται μερικώς, εμφανιζόμενοι ως εργαζόμενοι τρίωροι ή τετράωροι, ενώ στην πραγματικότητα εργάζονται 10ωρα. Παρ’ όλα αυτά τίποτα δε φαίνεται να μπορεί να σταματήσει τους παραβάτες εργοδότες, με δεδομένο πως και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι και τεχνικά “γυμνοί”, αν αναλογιστούμε πως η Επιθεώρηση Εργασίας είναι χωρίς αυτοκίνητο από τα μέσα Ιουλίου και ο ΠΕΚΑ έχει μόλις ένα για να μπορεί να πραγματοποιήσει ελέγχους.

Η υποδηλωμένη εργασία είναι η μορφή εργασίας όπου ο εργαζόμενος δηλώνεται στο ασφαλιστικό ταμείο ως υποαπασχολούμενος, ενώ στην πραγματικότητα πραγματοποιεί ένα πλήρες ωράριο και μπορεί και παραπάνω. Στην Ελλάδα της κρίσης, τα κρούσματα της υποδηλωμένης εργασίας αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχει πάρει τα σκήπτρα της παραβατικότητας από τη “μαύρη” ή αλλιώς αδήλωτη εργασία. Εργαζόμενοι δηλώνονται ως δίωροι, ενώ στην πραγματικότητα δουλεύουν δεκάωρα, προκειμένου οι παραβάτες εργοδότες να ξεπέφτουν στα πρόστιμα όταν και αν εντοπιστούν.

Μην το χάσεις:  Τράπεζες: Φεύγουν 1.500 υπάλληλοι άμεσα

Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποίησαν τα μέλη του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης, της νεοσύστατης υπηρεσίας του ΕΦΚΑ, σε σύνολο παραβατικότητας 8%, η υποδηλωμένη εργασία αγγίζει σε ποσοστό το 80%.

Τα στοιχεία κλήθηκε να σχολιάσει ο κ. Νίκος Κοκολάκης, πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ο οποίος τα χαρακτήρισε συγκλονιστικά. «Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Φαίνεται πως έχει περιοριστεί η “μαύρη” και ανασφάλιστη εργασία αλλά δυστυχώς έχουμε έξαρση στην υποδηλωμένη εργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα, σε γενικό σύνολο 915 επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν από ελεγκτές του ΠΕΚΑ από την 1η Απριλίου έως και τις 31 Ιουλίου, ελέγχθηκαν 906 επιχειρήσεις, όπου διαπιστώθηκε παραβατικότητα της τάξεως του 8%, με την πλειοψηφία των παραβάσεων να αφορά σε υποδηλωμένη εργασία.

“Πρωταθλητής” ο κλάδος του επισιτισμού
Ο επισιτισμός περιλαμβάνει τα εστιατόρια, τα μπαρ, τις καφετέριες και τις ταβέρνες. Από τις 906 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, οι 352 αφορούν σε αυτές του επισιτισμού. Σε αυτές τις 352 επιχειρήσεις, 1.166 ήταν καταχωρισμένοι και ασφαλισμένοι, ενώ 37 ήταν ακαταχώριστοι (ανασφάλιστοι) μισθωτοί στο ειδικό βιβλίο. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως, από τους 37 ανασφάλιστους, οι 32 ήταν Έλληνες και μόνο οι 5 αλλοδαποί. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας ίσως “νέας εποχής”, όπου το εργασιακό ωράριο των Ελλήνων μένει ακαταχώριστο στο ασφαλιστικό ταμείο.

Μην το χάσεις:  ΟΑΕΔ: Επίδομα 2.800 ευρώ - Δείτε ΕΔΩ αν το δικαιούστε

Μια σχεδόν παρόμοια κατάσταση επικρατεί στις εμπορικές επιχειρήσεις, όπου, από τις 157 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από 1/4/2019 έως 31/7/2019, υπήρχαν 236 που ήταν ασφαλισμένοι και 8 που ήταν ανασφάλιστοι, εκ των οποίων οι 6 ήταν ελληνικής καταγωγής.

«Είναι ένα τρομακτικό νούμερο. Εμείς το συναντάμε και το επιβεβαιώνουμε στους χώρους του εμπορίου και δυστυχώς δεν εμφανίζεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που τείνουν συνήθως να παρανομούν ή αναγκάζονται να παρανομούν λίγο περισσότερο, αλλά το συναντάμε και σε πολύ μεγάλες μονοπωλιακές εταιρείες», ανέφερε στον φακό της “ΚΡΗΤΗ ΤV” ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Δημόκριτος Σαλούστρος.

«Ζητάμε πάντα και λέμε και στην παραγωγή και στο εμπόριο και στις υπηρεσίες ότι για να υπάρχει μια κανονικότητα στην αγορά πρέπει να υπάρχει απόλυτη νομιμότητα στην εργασία», ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μανόλης Κουμαντάκης.

Πάντως, γεγονός παραμένει πως οι εργαζόμενοι είναι μόνοι τους, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ουσιαστικά υπολειτουργούν. Η Επιθεώρηση Εργασίας παραμένει στο Ηράκλειο, εν μέσω της τουριστικής περιόδου αλλά και στο “πικ” των περιστασιακών αγροτικών επαγγελμάτων, χωρίς αυτοκίνητο. Την ίδια ώρα ο ΠΕΚΑ έχει στη διάθεσή του δύο αυτοκίνητα για ολόκληρη την Κρήτη, ενώ παραμένει υποστελεχωμένος, αφού, ενώ η νεοσύστατη υπηρεσία με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής προέβλεπε 16 ελεγκτές για το Ηράκλειο, αυτή λειτουργεί με ακριβώς τους μισούς…

neakriti.gr

loading...
Continue Reading

Εργασία

Έρχονται 4.500 διορισμοί εκπαιδευτικών μέχρι το τέλος του έτους

«Συγκροτήθηκε και λειτουργεί η κυβερνητική μηχανή με υψηλές ταχύτητες. Μακάρι να μην μας εκπλήσσει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Το να λειτουργεί, δηλαδή, μια κυβέρνηση χωρίς να χάνει χρόνο, αλλά να κερδίζει τη μάχη της κοινής λογικής», τονίζει η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Αναφερόμενη στο πανεπιστημιακό άσυλο, η κ. Ζαχαράκη ξεκαθαρίζει ότι «αυτό που καταργήθηκε είναι η στρέβλωσή του, η κατάχρησή του, η μετατροπή του από άσυλο ιδεών σε άσυλο ανομίας και παραβατικότητας» και διαβεβαιώνει ότι «στην ουσία αποκαθίσταται το άσυλο στην πραγματική του έννοια, καθώς θα συντονιστούν όλες οι προσπάθειες για να προστατευθεί η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία».

Μην το χάσεις:  Εργασία Άμεσα στον ΟΠΑΠ! Δείτε Λεπτομέρειες

Γνωστοποιεί ότι το υπουργείο Παιδείας είναι σε στενή συνεργασία με το ΑΣΕΠ προκειμένου οι 4.500 διορισμοί εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Για το αν θα υπάρξουν άλλοι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών τα επόμενα χρόνια, η υφυπουργό Παιδείας απαντά πως το υπουργείο θα καταγράψει τις ανάγκες στη Γενική Εκπαίδευση και δηλώνει πως πρώτο μέλημα είναι η κάλυψη των πραγματικών κενών με βάση συγκεκριμένη χαρτογράφηση.

Μην το χάσεις:  Προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Πέλλας

Τέλος, σχετικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διαβεβαιώνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνει «με αναλυτική και ουσιαστική συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και οι όποιες γίνουν θα πραγματοποιηθούν σε βάθος χρόνου, χωρίς αιφνιδιασμούς, με γνώμονα πάντα το καλό των παιδιών».

loading...
Continue Reading

Facebook

Trending

Copyright © 2019 - 2021 Alldaynews.gr.