10 επαγγέλματα που δε τους δίνουμε… σημασία και στο μέλλον θα χρυσοπληρώνουν!

Δείτε τα 10 καλύτερα αμοιβόμενα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας.

Το μέλλον φαίνεται αρκετά φωτεινό από επαγγελματικής πλευράς, τουλάχιστον για τους νοσηλευτές και τους προγραμματιστές λογισμικού εφαρμογών.

Το πρόγραμμα για την απασχόληση της Labor Statistics δημοσιεύει εκτιμήσεις για την αύξηση των θέσεων εργασίας σε εκατοντάδες επαγγέλματα.

Η πιο πρόσφατη ανακοίνωση συγκρίνει πόσα άτομα εργάστηκαν σε κάθε επάγγελμα το 2016 με τις προβλέψεις του Οργανισμού για το 2026.

Συνδυάσαμε τις προβλέψεις αύξησης των θέσεων εργασίας με τις μεσαίες ετήσιες αποδοχές του 2017 για κάθε επάγγελμα, χρησιμοποιώντας τον γεωμετρικό μέσο των δύο αριθμών, για να βρούμε επαγγέλματα με υψηλή ή αυξανόμενη αμοιβή.

Αυτές είναι τα 10 καλύτερα αμοιβόμενα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας:

*Με τη σειρά βάσει των περισσότερων θέσεων εργασίας.

Υδραυλικοί, χτίστες και μάστορες

Προβλεπόμενες νέες θέσεις μεταξύ 2016 και 2026: 75.200

Μην το χάσεις:  Εργασία: 1.750 μόνιμοι στα Νοσοκομεία όλης της χώρας

Μέσα ετήσια κέρδη το 2017: $ 52.590

Τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις: Δίπλωμα γυμνασίου ή ισοδύναμο

Οδηγοί βαρέων και ρυμουλκούμενων φορτηγών

Προβλεπόμενες νέες θέσεις μεταξύ 2016 και 2026: 108.400

Μέσα ετήσια κέρδη το 2017: 42.480 δολάρια

Τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Αναλυτές συστημάτων πληροφορικής

Προβλεπόμενες νέες θέσεις μεταξύ 2016 και 2026: 54.400

Μέσα ετήσια κέρδη το 2017: 88.270 δολάρια

Τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις: Πτυχίο Bachelor

Τεχνικοί λογισμικών συστημάτων

Προβλεπόμενες νέες θέσεις μεταξύ 2016 και 2026: 47.100

Μέσα ετήσια κέρδη το 2017: 107.600 δολάρια

Τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις: Πτυχίο Bachelor

Φυσιοθεραπευτές

Προβλεπόμενες νέες θέσεις μεταξύ 2016 και 2026: 67.100

Μέσα ετήσια κέρδη το 2017: 86.850 δολάρια

Τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις: Διδακτορικό ή επαγγελματικό πτυχίο

Εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων

Προβλεπόμενες νέες θέσεις μεταξύ 2016 και 2026: 104.100

Μην το χάσεις:  Εργασία: 10 εργάτες στην ΔΕΥΑ της Κομοτηνής με Απολυτήριο Λυκείου και Γυμνασίου

Μέσα ετήσια κέρδη το 2017: 57.160 δολάρια

Τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις: Πτυχίο Bachelor

Διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας

Προβλεπόμενες νέες θέσεις μεταξύ 2016 και 2026: 72.100

Μέσα ετήσια κέρδη το 2017: 98.350 δολάρια

Τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις: Πτυχίο Bachelor

Λογιστές και ελεγκτές-τελωνιακοί

Προβλεπόμενες νέες θέσεις μεταξύ 2016 και 2026: 139.900

Μέσα ετήσια κέρδη το 2017: 69.350 δολάρια

Τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις: Πτυχίο Bachelor

Προγραμματιστές λογισμικού εφαρμογών

Προβλεπόμενες νέες θέσεις μεταξύ 2016 και 2026: 255.400

Μέσα ετήσια κέρδη το 2017: 101.790 δολάρια

Τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις: Πτυχίο Bachelor

Πιστοποιημένες νοσοκόμες-οι

Προβλεπόμενες νέες θέσεις μεταξύ 2016 και 2026: 438.100

Μέσα ετήσια κέρδη το 2017: 70.000 δολάρια

Τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις: Πτυχίο Bachelor

Πηγές: insider.gr

loading...